Voor de gek! Follies in Nederland

Voor vragen of meer info:  

Edith Gerritsma, fotograaf edith.gerritsma@planet.nl  06 28147115  www.edithgerritsma.nl

Andrea Hijmans, journalist ahijmans@xs4all.nl 06 44005895   www.andreahijmans.nl

© Alle rechten voorbehouden. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, en/of openbaar gemaakt  in enige vorm of op enige wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Deze  site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De makers stellen zich niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave.