Voor de Gek!

Follies in Nederland

Sommige mensen willen een tempeltje in de tuin. Of een hagelnieuwe ruïne, precies op de grens van hun buiten. Follies worden ze genoemd, oftewel dwaasheden: rare, onverwachte en vaak maffe bouwwerken, neergezet in het landschap. Zonder functie, wordt vaak gezegd, of in elk geval niet gebouwd vanuit nuttigheidsdenken. Ze passen in een traditie die teruggaat tot de 18e eeuw, maar nog altijd springlevend is. Ons land blijkt er vol mee te staan.

Maar waarom bouwt iemand een kasteeltje op zijn landje, of een hondenhok vol versierselen? En waarom zijn follies ontegenzeggelijk aan een opmars bezig?
Er verrijzen er steeds meer. Op buitens en landgoederen, in de openbare ruimte en gewoon in al dan niet ruim bemeten achtertuinen. Hoe zien die nieuwe follies eruit? Lijken ze op de oude varianten die al eeuwenlang gebruikt worden om het landschap te ‘ensceneren’? Wat waren en zijn de motieven om een folly te bouwen? En hoe zorg je dat deze ‘monumenten van de toekomst’ behouden blijven?

Een paar jaar lang ondernamen we een speurtocht in etappes, op zoek naar dwaasbouw in Nederland. Naar bouwwerken die je als beschouwer voortdurend op het verkeerde been zetten.

Ze zijn niet wat ze lijken, ze staan niet waar ze moeten staan, doen niet waar ze voor bedoeld lijken en zijn vaak ook nog eens gebouwd van afwijkende, dwaze materialen door bouwers zonder noemenswaardige bouwkundige ervaring. Neergezet omdat het mode was maar soms ook vanuit een droom of ideaal, en natuurlijk gewoon voor de lol. Cultureel erfgoed dat ons op tal van manieren voor de gek probeert te houden.

Aanleiding

Het begon allemaal met een lezing over follies in een buurthuis, jaren geleden alweer, door Wim Meulenkamp, voorzitter van de Donderberggroep. Na afloop volgde al snel een gesprek bij hem thuis, maar zoals dat gaat met die dingen: pas jaren later besloten we dat dit een mooi vervolg zou zijn op ons vorige boek over kosters (Een dienstbaar volkje. Kosters in het Nederland van nu, 2017).
Met trots presenteren we het resultaat.
Voor dit boek hebben we samengewerkt met de Donderberggroep (Stichting voor Follies, Tuinsieraden en Vermaaksarchitectuur). Zij steunde ons met raad en daad: advies, suggesties, achtergrondinformatie en praktische hulp en samenwerking bij bijvoorbeeld fondsenwerving.

Het boek is mede mogelijk gemaakt door een aantal gulle subsidiegevers: het Prins Bernard Cultuurfonds Ten Hagen Fonds, het Fentener van Vlissingen Fonds en Stichting Zabawas. Ook de Donderberggroep en Erfgoedvereniging Heemschut zijn wij erkentelijk voor hun financiële steun.

Maar uit de kosten zijn we nog niet. We hopen daarom dat je ons wilt steunen.

Koop het boek nú voor € 34,95 (gratis verzendkosten) via deze site: zie bestelformulier 
Meer overmaken mag natuurlijk ook: dat kan hier

Onze dank is groot!

Drukproef van het boek Voor de Gek Follies in Nederland bij Drukkerij WIlco